... با شاعری که ندانم کیست ؟؟؟

کنم هر شب دعایی

کز دلم بیرون رود مهرش

 ولی آهسته می گویم

الهی بی اثر باشد

کنم هر شب

برای مهر او گریه

که شاید بشنود دردم

ولی آهسته می گویم

الهی بی خبر باشد

کنم هر شب تلاشی

تا که نیندیشم به او و عشق سوزانش

ولی آهسته می گویم

الهی بی ثمر باشد

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
ققنوس

عالی بود. خیلی خوشم اومد